Khoá Học Coffee Specialty Căn Bản: (2 ngày - 4 buổi)

Khoá Học Coffee Specialty Căn Bản: (2 ngày - 4 buổi)

Module 1: Tổng quan về cafe và môi trường kinh doanh.

Module 2: Hiệu chỉnh cafe phin truyền thống. 

Module 3: Chiết xuất Espresso.

Module 4: Steam Milk – Kỹ Thuật Đánh Sữa.

Module 5: MENU căn bản của cà phê.

Module 6: Cà phê Ủ Lạnh -Cold Brew.

Module 7: Ứng Dụng mở rộng Cà Phê.

Module 8: Vận Hành, Vệ Sinh và Bảo Dưỡng.

Ưu đãi:

  • Lịch triển khai linh hoạt.
  • Tham gia thảo luận về ý tưởng và khả năng thực thi không hạn chế.
  • Miễn phí tham dự workshop kinh doanh chuyên sâu.
  • Tặng menu, bộ công thức theo menu, bộ cost sản phẩm theo menu, danh sách nguyên vật liệu, thiết bị và máy móc, định biên. nhân sự và các form mẫu về quản lý theo quy trình.
  • Miễn phí tư vấn 1:1 với thời gian không hạn chế.
  • Thực hành không giới hạn.
  • Bảo hành khoá học trọn đời với chính sách học lại không giới hạn.
  • Thanh toán linh hoạt với chính sách trả góp 0%.
Bài trước Bài sau